Online Training

Džiaugiamės, kad pasirinkote šią trumpą skaitmeninio mokymo(si) programą!

Jose apibendrintai pateikiami Erasmus + projekto „Tieskime tiltus“ (2020-2022) rezultatai. Manome, kad vyresnio amžiaus žmonės gali gauti daugiausia naudos, jei patys aktyviai keičia savo aplinką pagal savo poreikius ir pageidavimus. Taigi mūsų „Tieskime tiltus“ projekto tikslas buvo apmokyti vyresnio amžiaus žmones ir suteikti jiems galimybę įgyvendinti savo senatvei palankios aplinkos kūrimo idėjas pasitelkiant skaitmenines priemones.

 

Skaitmeninio mokymo programos turinys

Programoje yra 3 moduliai, o pabaigoje pateikiama praktinė informacija ir nuorodos į savarankiško mokymosi išteklius. Kiekvieną modulį galite pasirinkti paspaudę „Play“ mygtuką.


Programos moduliai:

Šiame modulyje:

 • nagrinėsite kas yra senatvei palanki aplinka,
 • sužinosite senatvei palankios bendruomenės pagrindines sritis ir charakteristikas,
 • reflektuosite apie jūsų gyvenamojo rajono patogumą pagyvenusiems žmonėms,
 • rasite praktinių patarimų ir mokymosi įrankių.

Šiame modulyje:

 • sužinosite apie senėjimą skaitmeniniame amžiuje,
 • susipažinsite su skaitmeniniais įrankiais ir jų nauda,
 • išmoksite naudotis keliais skaitmeniniais įrankiais.

Šiame modulyje:

 • sužinosite apie praktinius mokymosi įrankius, skirtus tyrinėti, analizuoti ir formuoti rajono ar miesto aplinką naudojantis skaitmeninėmis technologijomis,
 • reflektuosite tinkamiausius jums įrankius,
 • gausite informacijos apie papildomus informacijos šaltinius ir gerąją praktiką.

Kam skirta ši skaitmeninio mokymosi programa?

Šia trumpa programa siekiama:

 • suteikti besimokantiesiems (pagyvenusiems žmonėms ir specialistams bei organizacijoms, aktyviai dalyvaujančioms suaugusiųjų švietimo ir (arba) senatvei palankių miestų plėtros veikloje) praktinių ir naudingų priemonių,
 • sudominti besimokančiuosius „Tieskime tiltus“ projektu ir projekto komandos parengtomis metodinėmis priemonėmis,
 • motyvuoti besimokančiuosius gilinti savo skaitmenines žinias ir įgyti naujos patirties.

Išnagrinėję modulių medžiagą, sužinoję naujų dalykų ir pasisėmę įkvėpimo, išbandykite skaitmeninius įrankius kurdami senatvei palankią aplinką savo bendruomenėje. Taip mūsų skaitmeninio mokymo programa pasieks savo tikslą.